Emlak Ofisleri, Türkiye Emlakçılar Rehberi, Emlak Firmaları Rehberi, Online Emlak Ofisleri İlanları, Emlakçı Rehberi, Türkiye Emlakçılar Listesi
Emlakx.com Ücretsiz Emlak İlanları, Emlak Rehberi, Bedava Kiralık Emlak İlanları, Sahibinden Kiralık Daireler, Sahibinden Satılık Daireler, Satılık Evler

EmlakX.com'u Sık Kullananlara Ekle Sık Kullanınanlara Ekle
Servisi

Emlak Ofisleri | Emlak Ofisi Olarak Üye Ol | Emlak İlanı Ver | Yeni Üye Emlakçılar | En Çok İncelenenler | İletişim |
 Emlak Durumu    Emlak Tipi    Şehir     Detaylı Arama
-

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

İşbu üyelik sözleşmesi, İhsaniye Mah. İşlemeci Sokak As Mutiler Sitesi B Blok No:35 Nilüfer/Bursa adresinde mukim BursaSoft Yazılım Hizmetleri'ne (aşağıda kısaca "EmlakX" olarak anılacaktır) ait http://www.emlakx.com adresinde bulunan EmlakX isimli web sitesinde sunulan hizmetlerden faydalanacak olan MÜŞTERİ'nin hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

1) - MÜŞTERİ, işbu sözleşme ile üyelik bedelini ödemesi ve üye kullanıcı adı ve şifresinin kendisine ulaşmasından itibaren EmlakX tarafından konut üreten, gayrimenkul danışmanlık ve değerlendirme hizmeti veren firmalar, portföyünde bulunan gayrimenkulleri satmak ya da kiralamak isteyen gerçek/tüzel kişilere yönelik olarak üyelere sağlanan tüm hizmetlerden faydalanabilecektir.

2) – EmlakX, MÜŞTERİ’nin portföyüne eklediği tüm ilan bilgilerini ve resimleri sitenin formatına bağlı kalarak yayınlayacaktır. EmlakX'ten kaynaklanmayan teknik arızalardan dolayı hizmetin sağlanamadığı hallerde MÜŞTERİ, EmlakX'i sorumlu tutmayacağını ve bu nedenle herhangi bir hak veya tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

3) - MÜŞTERİ'nin EmlakX'te belirtilen hizmetlerden yararlanabilmesi için üyelik bilgilerini tam ve eksiksiz olarak doldurması ve EmlakX'te kapsamı ve ücret bilgileri ayrıntılı olarak belirtilen ürün paketlerinden seçmiş olduğu pakete ilişkin ücreti Kredi Kartı veya EFT/havale suretiyle EmlakX'e ödemesi gerekmektedir. EmlakX’in sözleşme konusu hizmeti MÜŞTERİ'ye sunma yükümlülüğü hizmetin satın alınması ile ilgili olarak MÜŞTERİ tarafından verilen kredi kartı limitinin hizmet bedelini karşılayacak düzeyde olması ve EmlakX'in işbu kredi kartı vasıtasıyla hizmet bedelini tahsil edebilmiş olması veya MÜŞTERİ tarafından sözleşme konusu hizmet bedelinin EFT veya banka havalesi suretiyle EmlakX'e ödenmiş olması şartına bağlıdır. Aksi takdirde MÜŞTERİ EmlakX üzerinden üyelere sağlanan hizmetlerden hiçbir suretle yararlanamaz.

4) - MÜŞTERİ, üyelik işlemlerini tamamlayarak işbu sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğini tamamen anladığını ve sözleşmede belirtilen ve internet sitesinde de yer alan tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini ve onayladığını kabul ederek, belirtilen bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğini şimdiden beyan ve taahhüt etmektedir. MÜŞTERİ, EmlakX tarafından kendisine verilmiş olan ya da kendisinin belirlediği şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez. MÜŞTERİ'nin işbu sözleşme ile sahip olduğu kullanım hakları sadece kendisine aittir, başkalarına devredilemez. Şifrenin başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından da doğrudan MÜŞTERİ sorumlu olup, EmlakX bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için MÜŞTERİ'ye aynen rücu hakkını haizdir.

5) - EmlakX isimli internet sitesinin amacı, emlak sektöründe yer alan her türlü ürün ve hizmeti internet ortamında insanların fayda ve kullanımına sunmaktır. Gerek hizmetin arzı ve gerekse iletişim enstrümanları ve verileri yönünden EmlakX'e herhangi bir sorumluluk yüklenemez. MÜŞTERİ'nin EmlakX üzerinden satışa arz edeceği gayrimenkullerle ilgili tüm işlemler MÜŞTERİ tarafından yapılacak olup, bu hususta EmlakX'in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

6) - MÜŞTERİ, satın almış olduğu hizmeti hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, MÜŞTERİ, başkalarının EmlakX üzerinden verilen hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet ve işlerde bulunamaz. MÜŞTERİ, yukarıda belirtilen kısıtlamalara uymayı şimdiden kabul ve taahhüt eder.

7) - MÜŞTERİ, EmlakX üzerinden verilen hizmetlerden faydalanan diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı ve/veya bunları kullanmamayı, üçüncü kişi ve kuruluşların kullanımına sunmamayı kabul etmiştir. Aksi taktirde EmlakX'in bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalacağı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için MÜŞTERİ'ye aynen rücu edilecektir.

8) - MÜŞTERİ, EmlakX üzerinden verilen hizmetlerden faydalandığı sürece Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Kanunu, Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun, Türk Ceza Kanunu, Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri ile EmlakX tarafından yayınlanan bildirimlere riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi taktirde EmlakX'in kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için MÜŞTERİ' ye aynen rücu edilir.

9) - MÜŞTERİ, EmlakX üzerinden yayınlanacak ilanlarında vereceği bilgilerin ve fotoğrafların doğru olduğunu, EmlakX üzerinde üyeleri ve/veya üçüncü kişi ve kuruluşları yanıltacak nitelikte herhangi bir hususa yer vermeyeceğini, yayınlayacağı tüm görüş, düşünce, ifade ve resimlerin EmlakX ile hiçbir ilgi ve bağlantısı olmadığını ve bunların sadece kendisini bağlayacağını beyan, kabul ve garanti eder. Buna rağmen EmlakX tarafından ödenmek zorunda kalınan adli/idari para cezaları ve/veya tazminatlar için MÜŞTERİ'ye aynen rücu edilir.

10)- EmlakX her zaman için tek taraflı olarak MÜŞTERİ' ye verilen hizmeti sürekli veya geçici durdurabilir. MÜŞTERİ işbu tasarrufu peşinen kabul eder. Bu durumda EmlakX'in sorumluluğu, MÜŞTERİ tarafından satın alınan hizmetin bedelinin kullanılmamış olan hizmete tekabül eden kısmının MÜŞTERİ'ye iadesi ile sınırlıdır.

11)- MÜŞTERİ, EmlakX üzerinden kendisine verilen hizmetlerin karşılığı olarak 3.maddede belirlenen ücreti ödeyecektir. Bu ücretin ödenmemesi halinde EmlakX hizmeti vermez. Ancak herhangi bir sebeple hizmetin verilmeye başlanmış olması halinde, EmlakX tarafından hizmet tek taraflı olarak durdurularak sözleşme derhal ve tek taraflı olarak feshedilebilir ve üyelik ücreti üzerinden üyelik tarihinden başlayarak aylık %3 temerrüt faizi tahakkuk ettirilir. Ayrıca EmlakX her zaman için tarifede değişiklik yapabilir. EmlakX'in internet, e-posta, www servisi ile yayınladığı tarife, MÜŞTERİ'ye yapılmış tebligat yerine geçecektir.

12)- MÜŞTERİ, ücretlendirme ve kullanılan hizmetin hesabı konusunda EmlakX kayıtlarının esas alınacağını kabul ve taahhüt eder. Ayrıca MÜŞTERİ, işbu sözleşmenin ifası kapsamında EmlakX hakkında edineceği her türlü ticari/gizli bilgiyi yasal bir zorunluluk olmadıkça üçüncü kişi ve kuruluşlara açıklamamayı ve istihdam ettiği yardımcı kişilerin de bu hususa uymalarını sağlamak için elinden gelen önlemi almayı kabul ve taahhüt etmiştir.

13)- MÜŞTERİ, EmlakX'e vereceği ilanların, aksi duyurulmadığı sürece sadece EmlakX internet sitesinde yayınlanacağını, yapılan anlaşmanın ve ödenen ücretin EmlakX'e bağlı herhangi başka bir mecrada ilan kullanımını kapsamadığını peşinen kabul etmiştir.

14)- MÜŞTERİ, EmlakX'in EmlakX'e ait diğer yazılı ya da görsel mecralarla birlikte yapacağı olası kampanyaya katılması ya da oluşturacağı olası ürün paketini satın alması durumunda, bu ürünlerin diğer mecraların yayın koşullarına bağlı kalınarak kullanılabileceğini peşinen kabul etmiştir.

15)- MÜŞTERİ ile EmlakX arasındaki üyelik ilişkisi sanal bir ortamda oluştuğu için, MÜŞTERİ'nin üyelik başvurusu formunun ve ödemenin eksiksiz bir şekilde tamamlaması, başvurunun da aynı düzeyde EmlakX tarafından kabul edilmesi ile anlaşma teşekkül etmiş ve karşılıklı hak ve yükümlülükler yürürlüğe girmiş olur.

16)- MÜŞTERİ, üyelik başvuru formunda "Kayıt Formu" başlığı altında verdiği kişisel/firma bilgilerinin doğru olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. MÜŞTERİ bu bilgiler arasında yer alan adresinin geçerli tebligat adresi olduğunu, bu adreste meydana gelen herhangi bir değişikliği yazılı olarak EmlakX'e bildirmediği takdirde bu adrese yöneltilecek tüm tebligatların geçerli olacağını kabul ve taahhüt eder.

17)- İşbu sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözüm mahalli Bursa Mahkemeleri ve İcra Daireleri'dir.
-
  Emlak Ofisi Girişi  
Üye ol!
  Emlakçı İlanı Arama
Emlak Durumu
Emlak Tipi
Şehir
  Faydalı Bilgiler -Döviz Kurları
-Bankalar
-Banka Konut Kredileri
-Emlak Haberleri
-Ekonomi Haberleri
-İnşaat Haberleri
-Emlak Sorunları
-Kat İrtifaklı Tapu
-Emlak Alış Satış Belgeleri
-Mimarlık Terimleri
-Kat Mülkiyeti Kanunu
-Alım Satım İşlemleri

  Toplu Konut -Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
-Konut Müsteşarlığı
-Milli Emlak Genel Müdürlüğü

  Konut Kredileri -HSBC Bank Konut Kredisi
-OYAK BANK Konut Kredisi
-Finansbank Konut Kredisi
-Ziraat Bankası
-Garanti Bankası
-Akbank Konut Kredisi
-Şekerbank Konut Kredisi
-Türkiye İş Bankası Konut Kredisi
-Yapı Kredi

  Emlak Vergisi -Çankaya Belediyesi Emlak vergisi değerleri
-Konak Belediyesi Emlak Vergisi Klavuzu

  ÜyeliklerSahibinden Emlak İlanları | Ücretsiz Emlak İlanları | Sitemap
| Kiralık | Satılık | Konut & Daire | Arsa | İş Yeri | Villa | Müstakil | Depo | Dükkan | Yazlık | Devremülk | Turistik Tesis | Kooperatif | Ev Arkadaşı | Emlak Terimleri Sözlüğü |
| Ana Sayfa |

Copyright © 2005 www.emlakx.com. All Rights Reserved.

Emlak İlanları, Ücretsiz Kiralık ve Satılık Emlak İlanları Rehberi

EmlakX      Servisi

Gizlilik Taahhüdü ve Güvenlik Politikası | Kullanım Sözleşmesi | Site İletişim Sayfası |

Tasarım & Kodlama : BursaSOFT Yazılım Hizmetleri ve İnternet Uygulamaları